Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2016/774/ЕС на Комисията от 18 май 2016 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства.


Дата на откриване: 19.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 1.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари