Обществени консултации

Проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“

Причините, които налагат приемането на проекта на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“ е необходимостта от оптимизиране и прецизиране на структурата и съдържанието на изискванията към лечебните заведения, които могат да осъществяват дейности в обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“.

Предложеният проект на наредба има за основна цел да се създадат предпоставки за детайлизиране на процесите и ефективно прилагане в практиката на медицински дейности по специалността „Ушно-носно-гърлени болести“ с оглед гарантиране на достъп на пациентите до висококачествени здравни услуги.


Дата на откриване: 20.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 3.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари