Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

С настоящият проект се предлага да бъде уреден един принципно нов подход по отношение реимбурсирането на лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно наименование. Обичайно включването на такива продукти в националните системи по здравно осигуряване е свързано с осигуряването на сериозен финансов ресурс и то при условие, че тези продукти все още не са с добре установена употреба в медицинската практика, именно поради факта, че тепърва навлизат на пазара. От една страна тези продукти имат за цел да осигурят непосрещнати медицински нужди, от друга страна обаче едва при практическото им приложение може да се оцени тяхната действителна ефективност, както и наличието на здравен резултат от тяхната употреба. 


Дата на откриване: 21.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 4.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари