Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.

С настоящия проект на Постановление се предоставят общо 13 183 875 лв. по Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”. Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения на персонала за месеците юли и август 2016 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата, чрез закриване или преобразуване на училища, детски градини и самостоятелни общежития.

С приемането на проекта на Постановление ще бъдат изпълнени ангажиментите, поети с приемането на Националната програма и произтичащи от чл. 221, чл. 222 и чл. 224 от Кодекса на труда.

 

 


Дата на откриване: 25.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 8.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари