Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на актуализиран Списък със средищните училища в Република България

Проектът на решение се предлага на основание чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и в изпълнение на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, задължително се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до най-близката детска градина или училище (средищно училище), което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и обратно.

Във връзка с промените в броя на учениците в началото на учебната 2016/2017 година и извършената проверка на броя на пътуващите ученици към средищните училища се изготвиха експертни становища, като се актуализира базата данни в МОН за утвърдените в Постановление № 316 на Министерския съвет от 2015 г. средищни училища.

В актуализирания Списък на средищните училища, поради липса на необходимия брой пътуващи ученици й оптимизация на училищната мрежа, отпадат 26 средищни училища. След анализ на информацията се предлагат за включване осем нови средищни училища в Списъка на средищните училища за учебната 2016/2017 година. Проектът на акт предвижда списъкът за учебната 2016/2017 година да се актуализира, като броят на средищните училища да бъде общо 765 от 626 населени места, от 242 общини, от 28 области.

С предложения проект на решение за учебната 2016/2017 година броят на средищните училища се намалява от 783 на 765, поради което актуализацията на списъка няма да се отрази на размера на ангажиментите за целево финансиране на целодневната организация в средищните училища.

Осигуряването на целодневни занимания за учениците в средищните училища ще има положително въздействие за преодоляване на негативните явления в българското училище, свързани с отпадането на учениците и с понижаване качеството на обучение.


Дата на откриване: 28.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари