Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Република България

Проектът на решение се предлага на основание чл. 54, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование.

По отношение на Списъка със защитените училища: След извършения анализ на резултатите от проверката на регионалните управления на образованието за броя на пътуващите ученици, капацитета на приемащите най-близки училища и инфраструктурните проблеми отпадат две защитени училища. Разгледани са предложенията за нови 10 защитени училища, като междуведомствената комисия след запознаване с докладите от извършените проверки на място и направения анализ предлага включването в Списъка на „Защитените училища" на 3 нови защитени училища от началото на учебната 2016/2017 година. В актуализирания Списък на защитените училища за учебната 2016/2017 година се включват следните училища: ОУ „Иван Вазов", с. Буково, община Гоце Делчев, ОУ „Васил Левски", с. Славяново, община Попово и СУ „Св. Паисий Хилендарски", с. Скалица, община Тунджа. Предлагаме Списъкът на защитените училища за учебната 2016/2017 година да включва 141 училища от 141 населени места, от 96 общини и 26 области. С предложения проект на решение за учебната 2016/2017 година броят на защитените училища се увеличава с 1.

Предложената промяна в списъка на защитените училища ще има положително въздействие за осигуряване на равен достъп до образование и предотвратяване отпадането на ученици.


Дата на откриване: 28.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари