Обществени консултации

Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка и е балансиран. С него се постига гарантиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване, като спрямо закона за 2016 г., през 2017 г. за НЗОК са осигурени 247,7 млн. лв. допълнителни средства.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. (ЗБНЗОК за 2017 г.) предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, като за целта чрез нормативната уредба са създадени необходимите предпоставки и контролни механизми.

Основна цел е да се осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК, до възможността да предоставят медицински и дентални дейности професионално и на високо ниво.


Дата на откриване: 31.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 14.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари