Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция"

В Държавен вестник бр. 84 от 25.10.2016 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, обнародвана в Държавен вестник бр. 84 от 25.10.2016 г., която не се прилага за военнослужещите от служба „Военна полиция”. Изменението на чл. 36, ал. 1 касае военнослужещите, за които се прилага Наредба Н-15/27.04.2010 г., отдадени в заповед за изпълнение на задачи на място по участие в охраната на държавната граница по чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

С цел изравняване на статута на военнослужещите от служба „Военна полиция” с тези по Наредба № Н-15 се предлага аналогично изменение на чл. 12, ал. 1 от Наредба № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция".

С оглед избягване на възможността за тълкувания при определяне на различните обезщетения, дължими на военнослужещите, в проекта на наредба е предвидена изрична и изчерпателна дефиниция на термина, употребен в чл. 2 от наредбата – допълнителни възнаграждения с постоянен характер”. 


Дата на откриване: 31.10.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 14.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари