Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Постановление № 71 на Министерския съвет от 2014 година за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

С приетите изменения и допълнения на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 51 от 2016 г.) беше въведено прилагането на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издадени от Института на вътрешните одитори в Алтамонте Спрингс, Флорида, САЩ при осъществяване на дейността по вътрешен одит и съответно отменен чл. 48, ал. 1 от ЗВОПС, изискващ Министерският съвет по предложение на министъра на финансите да утвърди Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, които съответстват на международните стандарти за вътрешен одит.
В тази връзка, при извършване на дейността по вътрешен одит  следва да се спазват международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, вместо посочените до измененията в Закона за вътрешния одит в публичния сектор - Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, утвърдени с Постановление № 71 на Министерския съвет от 2014 г., които се базираха на международните.  
 


Дата на откриване: 1.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари