Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията

Проектът се предлага в изпълнение на т. 55 от Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 юли-31 декември 2010 г. и съгласно заложените мерки  № 60, 549, 550 и 551 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010-2011), приет с Решение № 560 на Министерски съвет от 29.07.2010 г.

Законът за защита на растенията урежда фотосанитарния контрол на растенията и растителните продукти, дейностите по разрешаване на продукти за растителна защита, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, пускането им на пазара и тяхната употреба на територията на Република България. При прилагането на закона, в условията на пълноправното членство на страната ни в Европейския съюз, се установи частична непълнота и недостатъчна ефективност на някои от неговите текстове, което наложи подготовката на законопроекта.

Основно предлаганите изменения и допълнения се свеждат до следните групи:

І. Промени свързани с осъществяването на фитосанитарния контрол на растенията и растителните продукти;

ІІ. Промени свързани с разрешаването на продукти за растителна защита;

ІІІ. Промени свързани с регистрацията, пускането на пазара и контрола на торове;

ІV. Промени свързани с разрешителния режим при осъществяването на дейностите, търговия и преопаковане на продукти за растителна защита, извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители;

V. Промени свързани с контрола върху оперирането с продукти за растителна защита, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;

VІ. Други промени свързани със заличаването на текстове, уреждащи отпаднали дейности и уеднаквяване на използваните понятия.

 


Дата на откриване: 30.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари