Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие

С настоящия проект на акт се одобряват допълнителни трансфери в размер 4 072 334 лв. по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за финансово осигуряване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2015 - 2016 година на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.

С предоставянето на допълнителните средства се осигурява необходимият финансов ресурс съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.


Дата на откриване: 10.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.11.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари