Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.

Изменението засяга разместване на утвърдените разходи между политиките и програмите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията без да се променя общият размер на утвърдените разходи.

Предложените с проекта на акт промени са в следните аспекти:

1. Увеличение на утвърдените разходи по политика в областта на транспорта с 4 052 034 лева, в т.ч. по програми: „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“ с 1 673 834 лева и „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ с 2 378 200 лева, като се извършва вътрешно преструктуриране на разходите.

            2. Увеличение на утвърдените разходи по политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии с 2 897 000 лева, в т.ч. по програма

„Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“ със 2 897 000 лева, като се извършва вътрешно преструктуриране на разходите.

3. Намаление на утвърдените разходи по програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“ с 6 949 034 лева, в частта на капиталовите разходи във връзка с преструктуриране на предварително разчетените разходи.

4. Увеличение на утвърдения с чл.24, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. показател по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г., със сумата 4 060 000 лв., което е свързано с подписани договори за отпечатване и доставка на документи и др. за период над една година.

 

Лице за контакт:
Диана Благоева
Началник отдел „Бюджет“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел.: 02 9409 453
E-mail: dblagoeva@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 10.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари