Обществени консултации

Инструкция № 1 от 25 септември 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи

Проект за Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 25 септември 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи. 

Мотиви за Проект за Инструкция за отмяна на Инструкция № 1 от 25 септември 2006 г. за взаимодействие между органите за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, органите на Министерството на вътрешните работи, органите към министъра на финансите, прокуратурата и следствените органи. 

 

Лице за контакт:
Елена Филипова - Карапенчева
директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“
Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

E-mail: E.Filipova@ciaf.government.bg
  


Дата на откриване: 14.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари