Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от № Н-1 от 08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Държавната агенция за младежта и спорта на спортни дейности

Проектът на Наредба е съобразен с измененията на Закона за физическото възпитание и спорта и с Програмата на Правителството на европейското развитие на Република България, като направените изменения са в следните насоки:

1. Предвидено е създаване на две отделни програми за развитие на спорта за учащи и за развитие на спорта за всички, както и разработването на нова програма за развитие на спорта за хора с увреждания и деца в риск.

2. Предвидено е по реда на Наредбата да кандидатстват за финансово подпомагане единствено лицензирани спортни организации.

3.Усъвършенствана е уредбата за финансово подпомагане на домакинствата, както и на дейностите за изграждане, ремонт , реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм.

 


Дата на откриване: 30.11.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 30.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари