Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Във връзка с настъпили изменения в нормативната уредба е необходимо във функциите на Националния център за информация и документация (НАЦИД) да се вмени извършването на нови дейности, с оглед на което в спешен порядък следва да се измени и допълни Правилникът за устройството и дейността на НАЦИД.

На основание чл. 26, ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове е необходимо проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НАЦИД да бъде публикуван за обществено консултиране за срок от 14 дни поради следните причини:

1.      Считано от 01.01.2017 г. изпълнението на дейностите по издаване на удостоверения APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, както и поддържането на регистрите следва да бъдат обезпечени от центъра, което изисква обнародване на предложените изменения в Държавен вестник през м. декември 2016 г.

2.      НАЦИД следва да обезпечи дейностите като компетентен орган по издаване на Европейска професионална карта в случаите по чл. 4в от Директива 2005/36/ЕО съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на Европейска професионална карта, която предстои да бъде приета и обнародвана. Проектът на Наредба е публикуван на Портала за обществени консултации, считано от 10.11.2016 г. и срокът за обществено обсъждане е 24.11.2016 г.


Дата на откриване: 22.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 6.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари