Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

 Законопроектът има за цел усъвършенстване и детайлизиране на нормативната уредба по управлението на държавните резерви и военновременните запаси, синхронизация с действащото законодателство, уеднаквяване на използваната терминология и повишаване ефективността в дейността на всички организации и лица, адресати на закона.
 С проекта изчерпателно се уреждат процедурите за освобождаване със и без възстановяване на държавни резерви и военновременни запаси, въвеждат се ясни и конкретни правила за външните съхранители при запазване на техните права и намаляване на административните ограничения, усъвършенства се регламентацията на контролната дейност и реализирането на административнонаказателна отговорност.
 


Дата на откриване: 1.12.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 14.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари