Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № 8121з-782 от 2 юли 2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 55 от 2015 г., изм. бр. 1 от 2016 г.)

Проектът предвижда срокът за ползване на издадените служебни карти по отменените Инструкция № Iз-815 от 2011 г. за вида, условията, реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в МВР (необнародвана) и Инструкция № 8121з-582 от 2014 г. за определяне вида, условията, реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в МВР (обн., ДВ, бр. 82 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2015 г.) и на контролните холограмни стикери за 2016 г. да бъде удължен до 31.12.2017 г.Удължаването на срока се предлага, тъй като процедурата за провеждане на обществена поръчка за изработка и доставка на бланки и консумативи за изготвяне на нови служебни карти не е приключила и продължава към настоящия момент.


Дата на откриване: 29.11.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари