Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г.

С проекта на акт се предвижда да бъдат отразени извършените промени по показатели и по области на политики и бюджетни програми по бюджета на МВР за 2016 г., като бъдат одобрени вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на МВР за 2016 г., без да се променя общия размер на утвърдените разходи. Поради наближаващия край на бюджетната 2016 г. и предстоящото влизане в сила на Закона за държавния бюджет за 2017 г., от изключителна важност е предлаганите с проекта на ПМС вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г. да влязат в сила преди 01.01.2017 г., за което и проектът на ПМС следва да бъде приет, обнародван в „Държавен вестник“ и влязъл в сила преди 01.01.2017 г. Горепосочените обстоятелства по категоричен начин налагат посочването на случая като изключителен и необходимостта от прилагането на чл. 26, ал. 4, изречение 2-ро от ЗНА. Определя се по-кратък 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2016 г.


Дата на откриване: 2.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари