Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита

Поради настъпили промени в нормативната уредба, относно продуктите за растителна защита след приемане на Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига е необходимо, да се направят предложените изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Съвета по продукти за растителна защита. Съгласно влизането в сила на цитирания закон оценките на продуктите за растителна защита се извършват от Център за оценка на риска на хранителната верига. За това в проекта на Правилник за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Съвета по продукти за растителна защита се предвижда намаляване на броя на представителите на Българската агенция по безопасност на храните и включване на представители на Център за оценка на риска по хранителната верига.  Съобразно практиката на Съвета, а именно честотата на провените заседания се предвижда броят на заседанията да се намалeят.

           

 


Дата на откриване: 5.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.1.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 декември 2016 г. 10:57:56 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието

Липсва приложена оценка на въздействието, която от 4 ноември 2016 г. е задължителна по силата на Закона за нормативните актове.

Център за оценка на въздействието на законодателството