Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 от 2005г.за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение,контролирани от РИОКОЗ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г.за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве


Дата на откриване: 3.12.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 20.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари