Обществени консултации

Проект на Пoстановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца „Света София“ - София

Домът за медико-социални грижи за деца – „Св. София“ (ДМСГД – „Св. София“) е със статут на лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването.

Закриването му е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и актуализираният План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, съгласно които се предвижда закриване на ДМСГД и създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността чрез разкриване на алтернативни услуги и форми на грижа.


Дата на откриване: 14.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.12.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари