Обществени консултации

Проект на Наредба за Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Проектът на Наредба за Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование е изготвен от работна група в изпълнение на чл. 345, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование в Министерството на образованието и науката и съдържа обстоятелствата, които подлежат на вписване в публичния регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и редът за тяхното вписване.

Предложения и бележки по представения проект могат да бъдат изпращани и на следните електронни адреси: n.mihalevska@mon; rb.dimitrova@mon.bg и v.karabasheva@mon.bg.

 

 


Дата на откриване: 16.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.1.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 декември 2016 г. 11:28:43 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието

Липсва приложена оценка на въздействието, която от 4 ноември 2016 г. е задължителна по силата на Закона за нормативните актове.

Център за оценка на въздействието на законодателството