Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 188 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление на Министерския съвет

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 188 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление на Министерския съвет

 

В документа: доклад от министъра на отбраната, частична оценка на въздействието на Проект за изменение и допълнение на ППЗОВСРБ, становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ на Администрацията на Министерски съвет относно частична оценка на въздействието на проекта 


Дата на откриване: 22.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 4.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари