Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промените, които се предлагат с проекта на акт, в голяма степен следват  приетите изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обнародвани  в „Държавен вестник“, бр. 97 от 6 декември 2016 г., в сила от 1 януари 2017 г.

С цел привеждане на правилника в съответствие с приетите промени в Закона за акцизите и данъчните складове обнародвани  в „Държавен вестник“, бр. 97 от 6 декември 2016 г., в сила от 1 януари 2017 г. и с оглед гарантиране правата на данъчнозадължените лица, срокът за обществени консултации е 20 дневен.

Отговорна дирекция:  Дирекция „Данъчна политика”
E-mail:  taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 23.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари