Обществени консултации

Проект на Наредба за професионално обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи

Приемането на акта се налага поради необходимостта от издаване на наредба в съответствие с измененията на текстове от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), направени със ЗИДЗМВР (обн. ДВ, бр. 81 от 2016 г.) по линия на професионалната подготовка на служителите на МВР. С наредбата се регламентира и редът за провеждане на годишната проверка по чл. 170а, ал. 2 от ЗМВР за оценяване на нивото на професионалната подготовка и отчитането на резултатите от нея. В § 83, ал. 1, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМВР е предвидено министърът на вътрешните работи, в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон да издаде необходимите изменения и допълнения в съответните нормативни актове.


Дата на откриване: 28.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари