Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи

Влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), обнародван в „Държавен вестник“ бр. 81 от 2016 г., доведе до необходимостта на основание чл. 241 от ЗМВР министърът на вътрешните работи да издаде Наредба за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от ЗМВР. До приемане на изменението и допълнението на закона и към момента, изплащането на обезщетения на държавните служители, с правоотношения по ЗМВР се регламентира с вътрешни правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи.


Дата на откриване: 29.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари