Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

С проекта се цели привеждане в съответствие на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи със законовите текстове след влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.). С проекта се цели и регламентиране на възможност по преценка на министъра на вътрешните работи в състава на комисията да бъдат включвани и служители от дирекция „Вътрешна сигурност" - МВР и/или други структури/звена със същото направление на дейност като конкурсната длъжност и служители от дирекция „Човешки ресурси" - МВР и „Вътрешна сигурност" - МВР да присъстват при провеждането на структурираното интервю, когато служители на тези структури не са в състава на комисията.


Дата на откриване: 29.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари