Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з - 408 от 2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 29 от 2015 г.)

Наредба № 8121з - 408 от 2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в Министерството на вътрешните работи следва да се приведе в съответствие със законовите текстове след влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.). Предложената промяна в чл. 7 от наредбата произтича от разпоредбата на чл. 226, ал. 1, т. 11 от ЗМВР, която регламентира възможността да се прекратява служебното правоотношение в периода на срока за изпитване - поради несправяне със служебните задължения след изготвена оценка за изпълнението на длъжността. Независимо от директното действие на законовата разпоредба за възможността за оценка в периода на едногодишния изпитателен срок, промяната цели да внесе яснота и точност при прилагането на Наредбата.


Дата на откриване: 29.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари