Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г.

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за страната за 2017 г. от 314 лв.  Нейният размер трябва да задоволява предварително дефинирани минимални жизнени потребности и се изчислява като процент от медианния общ нетен еквивалентен доход за страната. Минималните жизнени потребности се дефинират като определено равнище на приети килокалории и определено съотношение на разходи за хранителни и нехранителни стоки на домакинствата под линията на бедност.

Размерът на линията на бедност гарантира, че бедните домакинства ще са в състояние да задоволяват предварително дефинираните минимални жизнени потребности, ако са изпълнени следните условия:

1. Задоволяването на т. нар. „минимални жизнени потребности“ (чл. 4, ал. 1 от Методиката) – от гледна т. разход за потребление на хранителни стоки, следва да гарантира дневен калориен прием от 2700 килокалории на еквивалентна единица;

2. Съотношението между разходите за хранителни и разходите за нехранителни стоки и услуги трябва в достатъчна степен да съответства на съотношението между същите видове разходи за 20-те процента от домакинствата с най-нисък доход .

При избора на конкретния размер  от 314лв. на линията на бедност за 2017 г.  е разгледано съотношението между разходите за хранителни и разходите за нехранителни стоки и услуги (то трябва приблизително да съответства на средното за 20-те процента от домакинствата с най-ниски доходи) .

Критерият за минимален енергиен прием е удовлетворен при всички варианти посочени в методиката за определяне на  линия на бедност. Дневният калориен прием на еквивалентна единица надхвърля 2 700 килокалории при всички анализирани варианти на линия на бедност. При вариант – 65 на сто от МОНЕД (или 314 лв.) най-добре отразява динамиката на приходите и разходите на домакинствата.


Дата на откриване: 6.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари