Обществени консултации

Проект на Правилник за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България

На основание чл. 71б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г., изм., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г.,  бр. 48 от 2013 г., бр. 37 и 77 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г.) и във връзка с осъществяване на дейността на служба „Военна информация“ се разработи проект на нов Правилник за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България.

С проекта на Правилника се предлага подзаконова нормативна уредба за уреждане на дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България. Правилникът регламентира осъществяването на общото и непосредствено ръководство на Службата на военния аташе към задграничните представителства, задачите на ръководителя на Службата на военния аташе, основните направления в дейността на Службата на военния аташе.

С предложения проект се отменя Правилникът за дейността на военнослужещите и цивилни служители в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България, издаден от министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2013 г.).


Дата на откриване: 6.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 4.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари