Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност” (обн. ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Изготвеният проект на нормативен акт предвижда промени в Наредба № І-3 от 13.11.2015 г., с които да бъдат отстранени непълноти в правната уредба на процедурата за провеждане на конкурс за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност”.


Дата на откриване: 12.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари