Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-311 от 17 юли 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 о

С предлаганата промяна се цели привеждане на Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в МВР в съответствие със законовите текстове след влизането в сила на ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.), като от приложното поле на Наредбата отпаднат служителите по § 86 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗМВР (Обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.).


Дата на откриване: 13.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари