Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „ОСП ТЗ МОРСКИ ЗНАЦИ” – Бургас

Общинско предприятие „Морски знаци” е специализирано звено на Община Бургас за изработка на традиционни сувенири и произведения, свързани с българския бит и култура, както и с характерната за Бургас морска тематика от хора в неравностойно положение от социално уязвими групи.Предприятието е създадено в рамките на проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси и нови възможности за социално включване”.

Причините, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „ОСП ТЗ МОРСКИ ЗНАЦИ” Бургас се изразяват в изменение и актуализиране структурата и числения състав на персонала на Общинското предприятие, с оглед настоящото му състояние и организация на работа. Настъпилите промени в организацията и работния процес на ОП „ОСП ТЗ МОРСКИ ЗНАЦИ“ налага актуализация по отношение на организационно-управленската структура.

Във връзка с обезпечаване дейността на предприятието и стопанисваните обектите, численият състав на ОП „ОСП ТЗ МОРСКИ ЗНАЦИ” се е увеличавал ежегодно с приемането на годишния бюджет, като е достигнал до 13 щатни бройки.

Направените анализи и разчети на разходваните средства и постигнатите финансови резултати през 2016 година, показват, че необходимият числен състав за нормалното функциониране на ОП „ОСП ТЗ МОРСКИ ЗНАЦИ“ е 12 щатни бройки – 1 щатна бройка по-малко  спрямо досегашния персонал.

            Предлаганите промени с Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „ОСП ТЗ МОРСКИ ЗНАЦИ“ са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 


Дата на откриване: 24.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 23.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари