Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки

Проектът на постановление е изготвен  в изпълнение на чл. 228, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (обн. ДВ. бр.13 от 2016 г.; доп. ДВ. бр. 34 от 2016 г.).  
С проекта се предвижда приемането на нов устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП), с който се уреждат дейността, структурата, организацията на работа и численият състав на агенцията и правомощията на нейния изпълнителен директор.
Новите функции на АОП и правомощията на изпълнителния директор на агенцията, въведени със ЗОП, налагат промени в структурата и организацията на работа на агенцията. В тази връзка проектът на устройствен правилник съдържа разпоредби, съобразени с действащото законодателство.
 


Дата на откриване: 31.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари