Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – в частта на разпоредбата на чл. 203, ал. 3

Изменението на разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се налага с оглед привеждането й в съответствие с Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 08.03.2010 г. за прилагане на рамково споразумение за родителския отпуск.

Предлаганото изменение ще осигури равни възможности на мъжете и жените военнослужещи да ползват родителския отпуск, въведен с Директива 2010/18/ЕС, при условията и по реда, въведени в общото трудово законодателство на страната, както и ще се постигне синхронизиране на националното право с Директива 2010/18/ЕС. Така ще се осигури и изпълнение на препоръка на Европейската комисия.


Дата на откриване: 2.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари