Обществени консултации

Проект на Решение за увеличаване на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД и проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерство на финансите за 2017 г.

С проекта на решение на Министерския съвет се предлага увеличаване на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД, гр. София, срещу увеличаване дела на държавата като едноличен собственик на капитала. Увеличаването ще се формира от парична вноска в размер на 120 000 лв. от бюджета на Министерство на финансите.
С проекта на постановление на Министерския съвет се одобряват промени по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 120 000 лв., за придобиване на акциите от увеличаването на капитала на дружеството.

Със средствата от увеличението „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ” ЕАД ще изпълнява своите финансови ангажименти през 2017 г. като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн Б. В.”, регистрирана в Амстердам, Холандия, която е създадена по силата на Междуправителствено споразумение за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис между Руската федерация, Република България и Република Гърция.
Средствата за увеличаването на капитала са предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

Отговорна дирекция: „Държавни помощи и реален сектор“
E-mail: sars@minfin.bg

 


Дата на откриване: 2.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари