Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер

Последните изменения в Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица /обнародвани в ДВ. бр. 102 от 2016 г./ бяха насочени към уреждането на процедура за предоставяне на временна национална защита на наименованията, чиито заявления-спецификации са преминали националната процедура за одобрение и са изпратени за разглеждане в Европейската комисия, за да бъдат вписани в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Временната национална защита се ограничава само до територията на Република България, в съответствие с чл. 9 на Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

Целта на настоящият проект на Наредба е насочена към разписване на подробни правила свързани с прилагането на официалния контрол на земеделски продукти и храни, на които е предоставена временна национална защита. Осъществяването на контрола се извършва от Българската агенция по безопасност на храните на всеки етап от производството и разпространението на земеделски продукти и храни с временна национална защита.

Производителите имат право да ползват наименованието, на което е предоставено временна национална защита, когато са вписани в базата данни на производителите на съответния продукт и, когато имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрената спецификация с контролиращо лице. При констатиране на употреба на наименование с временна национална защита представителите на Българската агенция по безопасност на храните извършват проверка в базата данни на производителите на съответния продукт с такава защита, която се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните.

Освен това се предлага при извършването на проверка от страна на Българската агенция по безопасност на храните контролираните производители и търговци да предоставят сертификати или други писмени доказателства за съответствие на продукта с продуктовата спецификация на защитено географско означение, храна с традиционно специфичен характер или с временна национална защита.

Последните изменения в Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица /обнародвани в ДВ. бр. 102 от 2016 г./ бяха насочени към уреждането на процедура за предоставяне на временна национална защита на наименованията, чиито заявления-спецификации са преминали националната процедура за одобрение и са изпратени за разглеждане в Европейската комисия, за да бъдат вписани в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. Временната национална защита се ограничава само до територията на Република България, в съответствие с чл. 9 на Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

Целта на настоящият проект на Наредба е насочена към разписване на подробни правила свързани с прилагането на официалния контрол на земеделски продукти и храни, на които е предоставена временна национална защита. Осъществяването на контрола се извършва от Българската агенция по безопасност на храните на всеки етап от производството и разпространението на земеделски продукти и храни с временна национална защита.

Производителите имат право да ползват наименованието, на което е предоставено временна национална защита, когато са вписани в базата данни на производителите на съответния продукт и, когато имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрената спецификация с контролиращо лице. При констатиране на употреба на наименование с временна национална защита представителите на Българската агенция по безопасност на храните извършват проверка в базата данни на производителите на съответния продукт с такава защита, която се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните.

Освен това се предлага при извършването на проверка от страна на Българската агенция по безопасност на храните контролираните производители и търговци да предоставят сертификати или други писмени доказателства за съответствие на продукта с продуктовата спецификация на защитено географско означение, храна с традиционно специфичен характер или с временна национална защита.


Дата на откриване: 8.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари