Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

Предлагането на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози се определя от необходимостта от текущо проследява работата на паразитологичните лаборатории в страната с цел ранно откриване на регионални епидемични обстановки или лабораторни проблеми.

Измененията в Наредба № 5 ще доведат до ежемесечно отчитане в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) от Регионалните здравни инспекции на извършената от паразитологичните медико-диагностични лаборатории в страната диагностична и профилактична дейност чрез отчитане на брой изследвани лица и брой изследвания.

Като допълнение в Проекта е включено ежегодно изпращане в Министерство на здравеопазването на годишен анализ на паразитологичната обстановка в страната, изготвен от НЦЗПБ.

Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

С проекта на постановлението не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското законодателство.


Дата на откриване: 10.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари