Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство

С проекта на Постановление на Мининстерския съвет се предлага откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС):

- Институт по икономика и политики;

- Институт по творчески индустрии и бизнес;

- Институт по предприемачество.

Откриването на трите института е въз основа на Решение на Академичния съвет на УНСС № 4/3 - 5.11.2016 г.

В посочените институти към настоящия момент ръководството на УНСС не предвижда провеждане на обучение по специалности от акредитирани професионални направления във висшето училище по чл. 26б, ал. 3 от Закона за висшето образование (ЗВО).

Предложението за откриване на трите института е във връзка с чл. 25, ал. 2 и чл. 26б, ал.  1 от ЗВО, като за целта са осигурени съответна материално-техническа база, необходимите щатни места за заемане на академични длъжности, както и при необходимост за заемане на длъжности съобразно чл. 53, ал. 1 от същия закон.


Дата на откриване: 12.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.3.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 февруари 2017 г. 22:31:08 ч.
Vlad

откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство

Здравейте,

Малко с болка ще го кажа, завършил този Университет, но прочитайки доклада и оценката за въздействие, нямаше как да се въздържа.

Ако зависи решението от мен, не бих го отхвърлил, но бих искал да се изяснят ясно и точно,

1. какви са проблемите сега- пероснализиране и изясняване,  с доказателства за ефективност и рационалност на новото; 

2. целите на промяната, - изясняване и сравнения с доказателства за ефективност и рационалност за исканата промяна; 

3. и планираните резултати - резултати и сравнение с досегашното; 

И за 1.2.и 3 - детайлно, поетапно с изяснения и конкретни обобщаващи примери, факти и цифри!!!   

Често да си кажа, от прочетеното, мисля си, че в системата на обучението, обучаващите не желаят/неумеят да направят разликата между искам и обосновано искам .. не бих искал децата ми да учат в това уни, от констатираното по-горе .... СТРАШНО МИЕ КАТО СИ ПОМИСЛЯ , ЧЕ ТОВА СА ХОРА КОИТО ПОДГОТВЯТ ИКОНОМИСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ ...

... ТОВА Е СРАМ ... НЕ МОГАТ ДА СЕ ОБОСНОВАТ ДОРИ ..   

РАЗОЧАРОВАН  ..