Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на к

Проектът цели привеждане на наредбата в съответствие с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), обнародван в ДВ. бр. 101 от 20 Декември 2016 г. С проекта се цели и премахване на отнемането на контролни точки за управление на спряно от движение моторно превозно средство, както и на състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство, а се въвежда отнемане на 8 контролни точки за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места и 10 контролни точки за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер във връзка с новите промени, приети в чл. 175, ал. 1, т. 1 и чл.175, ал. 3 от ЗДвП. Цели се още премахване на отнемането на контролни точки за неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище, както и за престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението, като по този начин за тези нарушения ще може да бъде използвана облекчената процедура за прилагане на чл. 186, ал. 1 от ЗДвП, като се налага глоба с фиш и няма да бъде затруднявана дейността на звената на общинска полиция, които са служби за контрол, определени от кметовете на общините да контролират в населените места, спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства и на правилата за движение от пешеходците. Проектът, с оглед високата обществена опасност на нарушенията и травматичните последици от тях, цели и създаване възможност за отнемане на по-голям брой - 12 контролни точки при повторно преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването и при повторно неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека.


Дата на откриване: 15.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари