Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн

С действащата Наредба № 29 от 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн (наричана по-нататък „Наредба № 29“) се регламентират: категориите семена от тютюн, които се произвеждат, сертифицират и предлагат на пазара; условията и редът за сертификация на семената официалните органи с цел сертификация; условията, при които семената се предлагат на пазара; изискванията, на които трябва да отговарят семената при сертификация - полска инспекция (включително изисквания за пространствена изолация) и лабораторни анализи за посевни качества, големината (масата) на партидите и размерът (масата) на пробите семена от съответния вид, опаковане и етикетиране, проверка кълняемостта на семената; последващо разфасоване на семената в малки опаковки; условията и редът за извършване на последващ контрол; вносът и износ на семена от/за трети страни.

Минималната кълняемост на семената тютюн, която се изисква съгласно приложение № 2 на наредбата е 80%. Спецификата на производството на сертифицирани семена от тютюн е такава, че не всяка година се произвеждат семена от всички търсени на пазара сортове. Семената от вида тютюн са с високо маслено съдържание и много бързо губят кълняемост, дори когато се съхраняват при оптимални условия. Почти ежегодно единственият производител на семена от тютюн – Институтът по тютюна и тютюневите изделия - Марково (ИТТИ) – подава заявления за издаване на заповеди от министъра на земеделието и храните за сертифициране и търговия на търсени от производителите сортове. Установена е практика по издаване на заповеди от министъра на земеделието и храните за търговия на семена с по-ниска от нормативно предвидената кълняемост. В европейското законодателство за семена е предвидена възможност семената от категория базови да се търгуват и когато не достигат изискванията за кълняемост. Това се прави с цел запазването им като ценен биологичен материал. Предвид гореизложеното и съгласно получено становище от ИТТИ – Марково за допускане на изключение от изискването за кълняемост за семена от категория предбазови и базови, в проекта за изменение и допълнение на Наредба № 29 е предвиден нов  чл. 37а. Предложеният текст урежда възможността за сертификация и търговия на семена тютюн, категория предбазови и базови, с минимална кълняемост 65%. За семената от категория сертифицирани и сертифицирани – хибриди не се предвиждат промени.

С проекта на наредба са направени и технически корекции, отнасящи се до промяната на някои наименования.

                                    


Дата на откриване: 20.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари