Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

С предложените изменения и допълнения на Наредба № Н-28 от 2010 г., текстовете на същата се привеждат в съответствие с действащите изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г.) относно бригада „Специални сили“.

Предложените измененията в чл. 4 регламентират условията, при които военнослужещите, дългосрочно командировани извън територията на страната в задгранично представителство на Република България, да се атестират ежегодно по условията и реда на Наредбата, в изпълнение на чл. 157 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Заедно с това се привеждат в съответствие текстове на разпоредби от Наредбата и се регламентира приключването на етапите по поставяне на цели и провеждане на междинни срещи.


Дата на откриване: 20.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 21.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари