Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г.

С проекта на акт се предлага да се разшири приложното поле на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, като се регламентират условията за командироване на кореспондентите на БНТ и БНР в чужбина.


Дата на откриване: 20.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.3.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 февруари 2017 г. 21:09:06 ч.
turist1

Да се използват буквите на българската кирилска азбука при обществените консултации!

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове "Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език..." и съвсем очевидно - чрез буквите на българската кирилска азбука. Това изискване несъмнено се отнася и до всички документи, свързани с обществените консултации на публикуваните проекти на нормативни актове, в т.ч. и наименованията им. Дотук пропускът е на публикувалия обществената консултация. Отделно, считам, че следва да се помисли за унификация на имената на файловете, които по възможност те да бъдат изписани също с кирилски букви, а при невъзможност - при спазване на Закона за транслитерацията.