Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството, организацията и дейността на Учебен център

Проектът на Правилник за устройството, организацията и дейността на Учебен център е разработен съгласно изискването на § 18, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Основните мотиви за изготвянето му са необходимост от прецизиране и актуализиране на действащия Правилник за устройството, организацията и дейността на Учебен център, както и синхронизиране на дейностите му със ЗПУО.

Предложените промени ще доведат до по-ефективна организация на дейността на  Учебен център и по-пълно обхващане на извършваните дейности.


Дата на откриване: 21.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари