Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на стратегия за дейността на Българската банка за развитие

Законът за Българската банка за развитие (ЗББР) е приет  през 2008 г. При осъществяване на дейността си, банката следва да се ръководи от принципите на прозрачност, неутралност, рентабилност, ефективност, пазарна съвместимост и добра банкова практика.

Съгласно изискването на чл. 4, ал. 4 от ЗББР Министерският съвет, по предложение на министъра на финансите и министъра на икономиката одобрява тригодишна стратегия за дейността на банката, в съответствие с националната икономическа политика. В тази връзка, ръководството на банката разработи и представи за одобрение проект на тригодишна стратегия за дейността на Българската банка за развитие. Разработената стратегия има за цел да даде ясна представа за текущото състояние и бъдещите приоритети и цели на банката. Стратегията се придържа основно към тригодишния хоризонт 2017 - 2020 г.

Отговорна дирекция: „Държавни помощи и реален сектор”
E-mail: d.vlahova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 24.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари