Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии е разработен от междуведомствена работна група за актуализация на нормативни актове в областта на транспортната инфраструктура на основание чл. 75, ал. 4 от Закона за устройство на територията. Основната цел на проекта на нормативен акт е създаване на нормативни изисквания, свързани с оразмеряване на комуникационно-транспортните системина урбанизираните територии за период до 2030 година според степента на моторизация,планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на градовете по начин, осигуряващ с предимство развитието на обществения транспорт за превоз на пътници, използването на велосипеди и на електромобилността при движението с лични превозни средства;оразмеряване на автомобилни паркинги с предвиждане на дял за ЕПС от местата за паркиране и гариране- оборудвани за ЕПС; Раздел „Норми за проектиране на зарядни точки за ЕПС“, в който се предвиждат разпоредби за оборудване на зарядните точки (колонки) за ЕПС с нормална мощност за променлив ток (AC), с голяма мощност за променлив ток (AC) и за с голяма мощност за постоянен ток (DC) съобразно техническата спецификация от приложение ІІ на Директива 2014/94/ЕС.


Дата на откриване: 27.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари