Обществени консултации

Наредба №20 за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужван

С проекта на Наредба за изменение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата се предлага да се измени чл. 18, ал. 2, т. 1 от Наредба № 20 като се предвижда, когато лице кандидатства за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на гражданско летище и летателна площадка, то да представя в ГД „ГВА“ различни документи, удостоверяващи правния му статус в зависимост от това дали е търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел, община или общинско предприятие.

Промените се налагат с оглед липсата на уредба на документите, които се представят със заявлението за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на гражданско летище или летателна площадка, когато юридическо лице с нестопанска цел кандидатства за издаване на такова удостоверение.

Промяната на текста на чл. 18, ал. 2, т. 1 от Наредба № 20 се налага и с оглед обстоятелството, че упражняването на въздушни спортове все повече се популяризира, възрастта на желаещите да ги практикуват е от 16 до 40 години, организирани са спортни клубове с малък брой членове и съществуващите разпоредби в Наредба № 20 се явяват пречка за реализацията на намеренията им.

            Предложението за промяна е в съответствие и с подобно искане, съдържащо се в писмо на Българския национален аероклуб, част от Българската федерация по въздушни спортове. С писмото се иска да се уреди случая, когато сдружения с нестопанска цел кандидатстват за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на гражданско летище или летателна площадка.

Лице за контакти:
Радослав Вичев;
Старши юрисконсулт;
Отдел „Правен и икономическо регулиране“ в ГД ГВА;
Тел.: 02/937 10 72;
Е-mail: rvichev@caa.bg


Дата на откриване: 28.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари