Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи (Обн., ДВ, бр. 22 от 2010 г., изм. и доп., ДВ бр. 42 от 2010 г. и бр. 9

С проекта се цели посочване в Приложение № 3 към чл. 63, ал. 4 от Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи на текстовете от Закона за движението по пътищата, от които произтича задължението за деклариране от лицата, които подават заявления за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, че обичайното им пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не притежават друго валидно свидетелство за управление на МПС.


Дата на откриване: 28.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари