Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Основните причини, които налагат приемането на изменения в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, са изпълнението на мерките за оптимизация на държавната администрация съгласно Решение на Министерския съвет № 560 от 29 юли 2010 г. за приемане на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация. Необходимо е също така да се отразят и последните промени, направени с изменението на Закона за посевния и посадъчния материал от 01.06.2010 г. (ДВ, бр. 41).

Основната цел на предлаганите промени в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е да се актуализират дейностите на агенцията като бъдат приведени в съответствие с новите нужди, наложени от членството на Република България в Европейския съюз, както и да се оптимизира дейността й.

 


Дата на откриване: 14.12.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари