Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с Постановление № 388 на Министерски съвет

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с Постановление № 388 на Министерски съвет от 2015 г., има за цел да осигури прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 г. относно процедурите за идентификация на плавателните съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване (ОВ, L 1/1 от 04 януари 2017 г.).

Тъй като Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 има пряко действие, за да се осигури неговото прилагане е необходимо само да се:

1. определи национален административен орган по смисъла на регламента, който да определя и администрира уникалните кодове на производители, установени на територията на Република България или на производители, установени в трети държави, които ще пускат плавателен съд на пазара на територията на Република България и нямат определен такъв код от друга държава членка;

2. определят елементите на процедурите за определяне на уникален код на производител, които не са определени в регламента, а именно – конкретните документи, които се подават със заявлението, срок за изпълнение на процедурата, правила за отказ и обжалване.

 


Дата на откриване: 7.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 7.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари